Treść artykułu

Centrum Doradczo-Konsultacyjne ds. Czynników Chemicznych i Biologicznych (CD-KChiB)

W ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego funkcjonuje Centrum Doradczo-Konsultacyjne ds. Czynników Chemicznych i Biologicznych (CD-KChiB), którego celem jest wsparcie merytoryczne dla organów administracji rządowej, samorządowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze zawodowej ekspozycji na czynniki chemiczne i biologiczne. 

CD-KChiB działa w formie dwóch wyspecjalizowanych zespołów eksperckich:

  • zespół ds. czynników chemicznych pod kierownictwem prof. Joanny Jurewicz; 
  • zespół ds. czynników biologicznych pod kierownictwem dr Anny Kozajdy.

Ekspertyzy, konsultacje i opinie są wydawane na drodze pisemnej (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna) w zależności od formy złożonego zapytania.

Kontakt:

Zespół ds. czynników chemicznych: bezpieczenstwo.chemiczne@imp.lodz.pl

Zespół ds. czynników biologicznych: anna.kozajda@imp.lodz.pl
Aktualności z jednostki