Treść artykułu
Kolegium Nofera

O jednostce

Kolegium Nofera Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi pełni rolę organu doradczo-opiniodawczego Dyrektora Instytutu.


Do zadań Kolegium Nofera należy:

  1. przedstawianie propozycji w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
  2. merytoryczna pomoc w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. świadczenie pomocy mentorskiej dla kształcenia i rozwoju młodych pracowników naukowych Instytutu;
  4. upowszechnianie wiedzy eksperckiej wśród kadry naukowej Instytutu, poprzez udział w zebraniach naukowych, czy innych formach upowszechniania nauki;
  5. przygotowywanie opinii i ekspertyz naukowych, w tym aktów normatywnych oraz pomoc w ich implementowaniu;
  6. udział w konferencjach i spotkaniach naukowych na zaproszenie Dyrektora Instytutu oraz upowszechnianie informacji tam uzyskanych wśród pracowników Instytutu;
  7. przygotowanie opracowań nt. historii Instytutu, medycyny i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracujących.


W razie potrzeby uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony Kolegium Nofera, można zgłaszać się bezpośrednio do prof. Alicji Bortkiewicz (alicja.bortkiewicz@imp.lodz.pl).