Treść artykułu

Szanowni Pacjenci

Przypominamy, że ze względów epidemiologicznych opłatę za wszystkie badania, które komercyjnie są wykonywane w Instytucie Medycyny Pracy uiszcza się w rejestracji Przychodni Chorób Zawodowych wyłącznie kartą płatniczą.

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, przed wejściem na teren Instytutu, każdy pacjent będzie miał wykonany pomiar temperatury oraz będzie musiał wypełnić ankietę medyczną w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz oceny ryzyka transmisji wirusa. Pacjent z podwyższoną temperaturą, objawami infekcji czy w przypadku zwiększonego ryzyka zakażenia, nie będzie przyjęty w naszej jednostce.

Wytworzona Elektroniczna Dokumentacja Medyczna będzie dostępna poprzez platformę P1 i Internetowe Konto Pacjenta. Istnieje możliwość rejestracji on-line w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP za pomocą e-rejestracji.


Klauzula informacyjna dla pacjentów


Na skróty: