Treść artykułu
Badania układu równowagi

Badania układu równowagi

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych oferuje komercyjne wykonywanie następujących badań:

  • Badanie Kontrolne wideonystagmograficzne (VNG),
  • Badanie posturografii.

Cennik