Treść artykułu
Centralne Laboratorium

O jednostce

 

Centralne Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 327 (zob. Akredytacje i certyfikaty) potwierdzającą kompetencje do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W zakresie działalności oferuje analizy eksperckie i laboratoryjne, akredytowane, o charakterze komercyjnym i naukowym na rzecz ośrodków badawczych, firm prywatnych, sektora publicznego, klientów indywidualnych, przemysłu medycznego, farmaceutycznego, chemicznego, rolno-spożywczego, paliwowo-energetycznego.