Treść artykułu
Biuro Zapewnienia Jakości

O jednostce


Zakres działalności:

  • współpraca z laboratoriami IMP w zakresie budowania, utrzymania i doskonalenia różnych systemów zarządzania: akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP);
  • opiniowanie dokumentów (procedury, instrukcje, itp.) stosowanych w różnych systemach zarządzania w laboratoriach IMP;
  • współpraca w zakresie opracowywania programów szkoleń wewnętrznych dla pracowników laboratoriów IMP w zakresie interpretacji wymagań norm, przepisów, wytycznych jednostek udzielających uznania dotyczących różnych systemów zarządzania w laboratoriach;
  • prowadzenie bieżących konsultacji dla pracowników laboratoriów IMP działających w odpowiednim systemie zarządzania;
  • opiniowanie wniosków na zakup wyposażenia pomiarowego do badań objętych systemem zarządzania;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Pełnomocnika ds. Jakości;
  • organizowanie i przeprowadzanie inspekcji, przeglądów i audytów wewnętrznych w laboratoriach IMP w celu oceny zgodności działania z odpowiednim systemem zarządzania;
  • prowadzenie kursów szkoleniowych dotyczących wymagań systemów zarządzania dla pracowników laboratoriów działających na terenie kraju.