Treść artykułu

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

prof. dr hab. Edyta Reszka

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

mgr Halina Depcik

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Katarzyna Witkowska

Główna Księgowa

prof. dr hab. Joanna Jurewicz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Komercjalizacji Badań Naukowych

mgr inż. Maciej Formański

Pełnomocnik Dyrektora ds. Planowania i Rozwoju

mgr Piotr Witkowski

Pełnomocnik Dyrektora

mgr inż. Agnieszka Zdziarska

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki