Treść artykułu

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

prof. dr hab. Edyta Reszka

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu

Joanna Tatiana Winiecka

Główna Księgowa

prof. dr hab. Joanna Jurewicz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Komercjalizacji Badań Naukowych

dr n. med. Marcin Rybacki

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia

dr hab. Joanna Domienik-Andrzejewska

Pełnomocnik Dyrektora ds. Dozymetrii

Maciej Formański

Pełnomocnik Dyrektora ds. Planowania i Rozwoju