Treść artykułu

O jednostce

W skład Zespołu Zagrożeń Fizycznych wchodzą: Zakład Ochrony Radiologicznej, Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych oraz Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

  • Zespół Zagrożeń Fizycznych obejmuje trzy Zakłady naukowe zajmujące się higieniczną oceną i badaniami skutków ekspozycji na czynniki fizyczne – zarówno w środowisku pracy jak i komunalnym.
  • Zakłady połączono w jedną strukturę, co umożliwia lepszą koordynację ich działań, w tym wykorzystywanie potencjału ludzkiego i aparaturowego, jako że metody w nich stosowane są zbliżone i wzajemnie się uzupełniają.