Treść artykułu
Działalność Finansowa i Administracyjna

O jednostce


Główna Księgowa

Joanna Tatiana Winiecka
Tatiana.Winiecka@imp.lodz.plDział Finansowo-Księgowy

Izabela Oziemska 
Izabela.Oziemska@imp.lodz.plDział Administracyjno-Techniczny

Maciej Formański - Kierownik
Maciej.Formanski@imp.lodz.plDział Zamówień Publicznych

Gabriela Kaczmarek - Kierownik
Gabriela.Kaczmarek@imp.lodz.pl


42 6314 871
zamowienia.publiczne@imp.lodz.plDział Kadr i Płac

Marzena Goleń-Kurta - Kierownik
Marzena.Golen@imp.lodz.pl