Treść artykułu
Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych

O jednostce


Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych zajmuje się problematyką narażenia na  pola elektromagnetyczne w tym:

  • pomiarami pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i w środowisku komunalnym;
  • badaniami skutków biologicznych narażenia na pola elektromagnetyczne;
  • szkoleniami i wykonywaniem ekspertyz dotyczących narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne.

Aktualności z jednostki