Treść artykułu

Akredytowane Laboratoria


Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 7/97 z dnia 15 września 1997r. Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wprowadził do laboratoriów IMP politykę jakości odnoszącą się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 zawierającej kryteria kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Wynikiem realizacji tej polityki było uzyskanie, a następnie utrzymanie i systematyczne rozszerzanie akredytacji na określone rodzaje badań i wzorcowań wykonywane w laboratoriach IMP.


 

Akredytacja: AB 327

Data ważności certyfikatu: 28.12.2023

Akredytacja od: 29.12.2000


Zakres

Certyfikat

 


KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB

Członek rzeczywisty klubu POLLAB nr 938


ZAKŁAD OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 • Badania radiochemiczne i promieniowania, w tym nuklearne w środowisku pracy i środowisku ogólnym ogólne


PRACOWNIA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO

 • Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego.
 • Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego.
 • Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) oraz przestrzenny równoważnik dawki H*(10) promieniowania fotonowego.
 • Pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowego.

 

Kontakt:

dr Sylwia Papierz

tel.: 42 6314 530
e-mail: Sylwia.Papierz@imp.lodz.pl


LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH

 • Pomiar powierzchniowej gęstości śladów.
 • Pomiar ekspozycji na promieniowania alfa


Kontakt:

mgr Marcin Brodecki

tel.: 42 6314 556, 42 6314 536
e-mail: Marcin.Brodecki@imp.lodz.pl

 

ZAKŁAD ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - pole elektromagnetyczne: środowisko pracy.
 • Pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego


Kontakt:

dr Piotr Politański

tel.: 42 6314 614, 42 631461, fax: 42 631 45 19
e-mail: Piotr.Politański@imp.lodz.pl

 

ZAKŁAD ZAGROŻEŃ WIBROAKUSTYCZNYCH

 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy oraz drgania mechaniczne w środowisku pracy.

 

PRACOWNIA HAŁASU I WIBRACJI

 • Pomiary hałasu, hałasu infradźwiękowego, hałasu ultradźwiękowego, drgań ogólnych, drgań miejscowych.
 • Dobór ochronników słuchu.


Kontakt:

dr hab. M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP

tel.: 42 6314 522
e-mail: Malgorzata.Pawlaczyk@imp.lodz.pl

 

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

 • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza.
 • Badania właściwości fizycznych powietrza.

 

PRACOWNIA AEROZOLI

 • Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na włókna respirabilne.
 • Oznaczanie respirabilnych włókien azbestu i respirabilnych sztucznych włókien mineralnych.


Kontakt:

dr Stella Bujak-Pietrek

tel.: 42 6314 834

e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl


CENTRALNE LABORATORIUM

 • Badania chemiczne i pobieranie próbek obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań.
 • Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza – środowisko pracy.
 • Badania chemiczne wody, gleby, skał.
 • Badania chemiczne wyrobów chemicznych, kosmetyków.
 • Badania chemiczne materiałów budowlanych.
 • Badania chemiczne mebli.
 • Badania chemiczne paliw.
 • Oznaczanie metali w materiale biologicznym.
 • Pobieranie próbek krwi w celu oceny narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki szkodliwe.
 • Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na metale i ich związki, substancje organiczne i nieorganiczne.
 • Identyfikacja i oznaczanie substancji chemicznych w:
  • powietrzu na stanowiskach pracy,
  • próbkach powietrza pobranych na rurki z sorbentem/filtry,
  • wyrobach chemicznych, materiałach budowlanych, meblach, paliwach, kosmetykach, próbkach środowiskowych.


Kontakt:

dr Agnieszka Krata

tel. 42 63 14 520

e-mail: Agnieszka.Krata@imp.lodz.pl

 

LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH
Akredytacja: AP 075,
Data ważności certyfikatu: 19.05.2025;
Akredytacja od: 20.05.2005

Zakres

Certyfikat


Dziedziny wzorcowań:

 • promieniowanie jonizujące i radioaktywność
 • napięcie, prąd (DC)
 • czas (przedział czasu)

Wzorcowane obiekty:

 • przyrządy dozymetryczne do pomiaru promieniowania X i gamma, radiometry promieniowania jonizującego, dawkomierze promieniowania jonizującego;
 • dawkomierze filmowe, dawkomierze indywidualne, dawkomierze termoluminescencyjne, inne pasywne dawkomierze promieniowania jonizującego;
 • przyrządy dozymetryczne do nieinwazyjnego pomiaru wysokiego napięcia na lampie rentgenowskiej w rentgenodiagnostyce;
 • przyrządy dozymetryczne do nieinwazyjnego pomiaru czasu ekspozycji rentgenowskiej w rentgenodiagnostyce.


Kontakt:

mgr Marcin Brodecki

tel.: 42 6314 556, 42 6314 536
e-mail: Marcin.Brodecki@imp.lodz.pl

 

 

Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami