Treść artykułu

Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi


Komisja Bioetyczna w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera  Łodzi działa na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz. U.  poz. 218) a także zarządzenia wewnętrznego nr 32/2023 Dyrektora Instytutu z dnia 11.12.2023. Skład komisji:

prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska Przewodnicząca Komisji
prof. dr hab. Andrzej Sapota Zastępca Przewodniczącego Komisji


Pracownicy Instytutu, będący lekarzami specjalistami:
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
dr med. Ewa Lipiec
dr med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz
dr med. Marcin Rybacki
prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska

Osoby spoza Instytutu:                  
dr hab. Rafał Kubiak
mgr Elżbieta Pankiewicz
prof. dr hab. med. Marek Sosnowski
Sekretarz Komisji:
mgr Katarzyna Bechtold
Biuro Nauki i Szkoleń
tel.: 42 6314 680
e-mail: Katarzyna.Bechtold@imp.lodz.plUdostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami