Treść artykułu

Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera na lata 2021 – 2025


Zgodnie z postanowieniami Statutu IMP Rada Naukowa liczy 32 członków.

Członkowie Rady Naukowej wybrani na okres 4 lat w głosowaniu tajnym, w drodze wyborów przeprowadzonych w Instytucie w dniu 28 czerwca 2021 roku:

 1. Prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
 2. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – Z-ca Przewodniczącego 
 3. Dr hab. Ewa Jabłońska, profesor IMP
 4. Dr hab. Beata Janasik, profesor IMP 
 5. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Z-ca Przewodniczącego
 6. dr inż. Małgorzata Kucharska
 7. Dr hab. Jerzy Olszewski, profesor IMP
 8. Prof. dr hab. Kinga Polańska – Sekretarz
 9. Dr hab. Beata Świątkowska, profesor IMP
 10. Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
 11. dr Edyta Wieczorek


Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Zdrowia:

 1. Dr hab. med. Adam Białas prof. UM
 2. Dr hab. med. Marek Foksiński prof. UMK
 3. Prof. dr hab. med. Paweł Górski – Przewodniczący
 4. Dr hab. med. Lucjusz Jakubowski
 5. Prof. dr hab. Marek Janiak
 6. Prof. dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak
 7. Prof. dr hab. med. Anna Kilanowicz-Sapota 
 8. Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka
 9. Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa 
 10. Prof. dr hab. med. Irena Maniecka-Bryła
 11. Dr hab. Natalia Pawlas prof. SUM
 12. Prof. dr hab. med. Wojciech Piotrowski 
 13. Prof. dr hab. med. Marek Sosnowski
 14. Dr hab. farm. Bartosz Wielgomas
 15. Dr Bogdan Wojtyniak prof. NIZP-PZH
 16. Prof. dr. hab. med. Tomasz Zdrojewski


Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dodatkowo, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą:

 1. Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor Instytutu
 2. Prof. dr hab. med. Edyta Reszka – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 3. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska prof. IMP – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 4. Dr inż. Konrad Sulak – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki


Komisje Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

I. Komisja ds. oceny wykonania planu naukowego

 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke - Z-ca Przewodniczącego
 2. Dr hab. Lucjusz Jakubowski - Przewodniczący
 3. Prof. dr. hab. Marek Janiak - Z-ca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 5. Dr. hab. Ewa Jabłońska, prof. IMP
 6. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 7. Prof. dr hab. Edyta Reszka
 8. Dr hab. Beata Świątkowska prof. IMP

II. Komisja ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych

 1. Dr hab. med. Adam Białas prof. UM
 2. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke - Przewodniczący
 3. Dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP - Z-ca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 5. Prof. dr hab. med. Anna Kilanowicz-Sapota
 6. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 7. Prof. dr hab. Edyta Reszka
 8. Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 9. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska - Z-ca Przewodniczącego

III. Komisja ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu

 1. Dr hab. med. Adam Białas prof. UM
 2. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke - Przewodniczący
 3. Dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP - Z-ca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 5. Prof. dr hab. med. Anna Kilanowicz-Sapota
 6. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 7. Prof. dr hab. Edyta Reszka
 8. Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 9. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska - Z-ca Przewodniczącego

IV. Komisja ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych

 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
 2. Dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP
 3. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz - Z-ca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 5. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska

V. Komisja oceniająca dorobek naukowy pracowników

 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
 2. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 3. Dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP
 4. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 5. Prof. dr hab. Edyta Reszka - Przewodnicząca
 6. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska
Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami