Treść artykułu
Kurs: Nowoczesna medycyna pracy

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi kursie "Nowoczesna medycyna pracy", który odbędzie się w dniach 7 10 listopada, w formule hybrydowej. Kierownikiem naukowym kursu jest prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska. Do kogo skierowany jest kurs?...

Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. STOP wypadkom!”

„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło 3letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. Kampania skierowana jest do pracodawców, pracowników i przedstawicieli...

Wysoki wynik ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, decyzją z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej, przyznał Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra Nofera w Łodzi kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W ocenie uwzględnione...

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2022 roku są poświęcone kulturze bezpieczeństwa pracy, a w szczególności zagadnieniu uczestnictwa pracowników w jej kształtowaniu. Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca także uwagę na ważną rolę dialogu społecznego, który...