Treść artykułu
Ankieta on-line dla lekarzy służby medycyny pracy

Serdecznie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy do wzięcia udziału w ankiecie online opracowanej przez Zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Jednym z obszarów, które budzi duże zainteresowanie, jest realizacja przez lekarzy...

Kurs: Nowoczesna medycyna pracy

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi kursie "Nowoczesna medycyna pracy", który odbędzie się w dniach 7 10 listopada, w formule hybrydowej. Kierownikiem naukowym kursu jest prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska. Do kogo skierowany jest kurs?...

Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. STOP wypadkom!”

„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło 3letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. Kampania skierowana jest do pracodawców, pracowników i przedstawicieli...

Wysoki wynik ewaluacji jakości działalności naukowej Instytutu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, decyzją z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej, przyznał Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra Nofera w Łodzi kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zdrowiu. W ocenie uwzględnione...