Treść artykułu
Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych wykonuje badania laboratoryjne w ramach działalności Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego. Zespół wykonuje również niestandardowe, wysokospecjalistyczne badania alergologiczno - immunologiczne dla potrzeb programów naukowo - badawczych realizowanych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.


Zakres wykonywanych usług:

 • testy skórne metodą punktową (skin prick tests) – panele podstawowe i rozszerzone,
 • oznaczanie poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy,
 • oznaczanie mediatorów zapalenia alergicznego (ECP, tryptaza mastocytarna, MPO,EPO),
 • badanie spirometryczne
 • badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
 • testy nadreaktywności oskrzeli swoiste (z metacholiną) i nieswoiste (z alergenami wziewnymi)
 • badanie pojemności dyfuzyjnej płuc
 • badanie pletyzmograficzne płuc z pomiarem oporu oskrzelowego
 • pletyzmografia z pojemnością dyfuzyjną płuc
 • pomiar szczytowego przepływu wydechowego powietrza PEF
 • pomiar szczytowego przepływu wdechowego przez nos PNIF
 • ocena cytologiczna i biochemiczna materiałów pozyskanych z układu oddechowego:
  – badania popłuczyn nosowych (met. nasal pool wg. Greiffa),
  – badania plwociny indukowanej,
 • badania składu morfologicznego i biochemicznego płynu łzowego,
 • ocena cytologiczna wymazów z nosa,
 • ocena mediatorów zapalenia alergicznego uwalnianych z eozynofilów, limfocytów, komórek tucznych (ECP, cytokiny: IL-4, IL-5, IL-6, TNF-alfa, IFN i in.)
 • palestezjometria, pletyzmografia, próba oziębiania z termometrią skórną


Pracownia zatrudnia wysoko kwalifikowany i doświadczony personel. Pracownicy podlegają stałym szkoleniom podnoszącym kwalifikacje zawodowe.