Treść artykułu

Badania w kierunku choroby wibracyjnej

 

W Pracowni Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych wykonywane są między innymi następujące badania:

  • próba oziębienia rąk z czynnościową próbą termiczną i próbą uciskową,
  • palestezjometria - badanie czucia progu wibracji.

Badania te stosowane są:

  • w profilaktyce zawodowej (badania wstępne, okresowe, kontrolne);
  • w diagnostyce i orzecznictwie chorób zawodowych (np. zespole wibracyjnym, zespole cieśni nadgarstka itp.);
  • w diagnostyce chorób pozazawodowych (w polineuropatiach, neuropatiach obwodowych, cukrzycy, miażdżycy, chorobie Raynauda, stanach pourazowych itp.).


Przygotowanie do badania:

Do pracowni należy zgłaszać się minimum 30 min. przed umówioną wizytą (czas potrzebny na „adaptację” rąk do warunków otoczenia), zaś w okresie jesienno - zimowym i w chłodne dni wiosenno - letnie w drodze na badania należy chronić ręce przed bezpośrednim działaniem zimna (rękawiczki, długi rękaw).


Czas wykonania badania ok. 1,5 -2 godziny dla jednego pacjenta.

 

Badania wykonywane są:

  • bezpłatnie (skierowanie tylko z jednostki, z którą zawarta jest umowa cywilnoprawna w tym zakresie);
  • odpłatnie (opłata indywidualna w kasie lub przelewem zgodnie z obowiązującym cennikiem).

 

Badania wykonywane są w godzinach 7.30-14.00. Termin oczekiwania na wizytę do 5 dni.

Cennik