Treść artykułu
Badania odwoławcze - choroby zawodowe

Badania odwoławcze - choroby zawodowe


Odwołania od treści orzeczeń wydanych w pierwszej instancji oraz badania konsultacyjne dotyczące chorób zawodowych wykonywane są w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w:

  • Oddziale Chorób Zawodowych (w trybie hospitalizacji)
lub
  • Przychodni Chorób Zawodowych (w trybie ambulatoryjnym).


Po wpłynięciu dokumentacji medycznej do naszej jednostki, pacjenci są informowani listownie bądź telefonicznie o terminie badania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany terminu badania prosimy o kontakt:

  • w przypadku Oddziału Chorób Zawodowych (badanie w trybie hospitalizacji) - telefon: 42 6314769, adres e-mail: sekretariat.klinika@imp.lodz.pl
  • w przypadku Przychodni Chorób Zawodowych (badanie w trybie ambulatoryjnym) - telefon: 42 6314727 (Sekretariat) lub 42 6314741 (Rejestracja), adres e-mail: pchz@imp.lodz.pl