Treść artykułu
Badania odwoławcze - kierowcy

Badania odwoławcze - kierowcy

Odwołania od treści orzeczeń wydanych w pierwszej instancji wykonywane są w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Przychodni Chorób Zawodowych.

Po wpłynięciu dokumentacji medycznej do naszej jednostki, pacjenci są najpierw informowani listownie bądź drogą e-mailową o zakresie i koszcie badania lekarskiego. Dopiero po uzyskaniu tej informacji, pacjenci sami ustalają drogą telefoniczną termin badania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany terminu badania prosimy o kontakt:

telefon: 42 6314727 (Sekretariat) lub 42 6314741 (Rejestracja), adres e-mail: pchz@imp.lodz.pl