Treść artykułu
Badania odwoławcze - Kodeks Pracy, kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie i słuchacze tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, osoby występujące o wydanie pozwolenia na broń, osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Badania odwoławcze - Kodeks Pracy, kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie i słuchacze tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, osoby występujące o wydanie pozwolenia na broń, osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia


Odwołania od treści orzeczeń wydanych w pierwszej instancji wykonywane są w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Przychodni Chorób Zawodowych.

Po wpłynięciu dokumentacji medycznej do naszej jednostki, pacjenci są informowani listownie, telefonicznie bądź drogą e-mailową o terminie badania.


W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany terminu badania prosimy o kontakt:

telefon: 42 6314727 (Sekretariat) lub 42 6314741 (Rejestracja), adres e-mail: pchz@imp.lodz.pl