Treść artykułu


Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera zapraszają do udziału w XXIV Konferencji - Nowe wyzwania w higienie pracy, która odbędzie się w Łodzi w dniach 2-4 października.

Konferencja PTHP poświęcona będzie aktualnym problemom związanym z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników naukowych zajmujących się problemami BHP oraz zdrowia pracowników, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP w zakładach pracy, przedsiębiorców, przedstawicieli zakładów pracy, pracowników szpitali, służb medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Pracy, a także wszystkie pozostałe osoby zainteresowane aktualnymi zagadnieniami z zakresu higieny pracy i zdrowia pracujących. Wygłoszenie wiodących referatów powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy. Osoby zainteresowane zachęcamy do wygłoszenia referatu lub prezentacji plakatu – dla osób wygłaszających referaty przewidziana jest preferencyjna opłata konferencyjna. 

Tegoroczny program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
 • chemiczne, fizyczne i biologiczne czynniki stwarzające zagrożenie w środowisku pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego jako kluczowy warunek poprawy BHP i stanu zdrowia pracowników;
 • monitoring środowiska pracy;
 • zmiany w ustawodawstwie polskim i UE w zakresie higieny pracy i oceny ryzyka zawodowego;
 • przykłady rozwiązań z zakresu BHP i kontroli ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach – opisy przypadku;
 • ochrona zdrowia osób pracujących;
 • środki prewencji zbiorowej i indywidualnej;
 • fizjologia i ergonomia pracy;
 • choroby zawodowe w Polsce;
 • kontrola jakości badań laboratoryjnych;
 • problemy specjalistów BHP i służb nadzoru (Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Pracy);
 • ochrona radiologiczna.

Obrady odbędą się będą w INESS HOTEL w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 19/23. Iness Hotel jest zlokalizowany w bardzo bliskim sąsiedztwie Dworca Kaliskiego oraz jest dobrze skomunikowany z Dworcem Fabrycznym. Dla uczestników Sympozjum, którzy zdecydują się na zakwaterowanie, hotel oferuje pokoje z 10% zniżką oraz ogrodzony parking z 25% zniżką.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć w załączonych plikach oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami