Treść artykułu

Miło nam poinformować, że decyzją Marszałka Sejmu prof. dr hab. Joanna Jurewicz - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, została wybrana na członka Rady Ochrony Pracy XII kadencji. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Działająca od 1990 r. przy Sejmie RP Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy. Do najważniejszych zadań ROP należy: ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy; wyrażanie stanowiska na temat programów działalności PIP oraz wniosków wynikających z tych ocen; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy; inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii; występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

W skład Rady wchodzi 30 członków, w tym przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członkowie, których powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja Rady trwa cztery lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.


Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami