Treść artykułu
Wysoki

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, decyzją z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej, przyznał Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra Nofera w Łodzi kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

W ocenie uwzględnione zostały osiągnięcia pracowników Instytutu w okresie 2017-2021, tj. publikacje, efekty finansowe prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na gospodarkę i społeczeństwo.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w przygotowania do ewaluacji oraz Wszystkim, którzy wnieśli wkład w poszczególne kryteria ewaluacji. Uzyskana ocena jest naszym wspólnym sukcesem!


Więcej informacji na temat wyników ewaluacji działalności naukowej za lata 2017 - 2021, można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami