Treść artykułu
Współpraca

Wspólne projekty oraz działania, transfer wiedzy oraz doświadczeń czy upowszechnienie idei promocji zdrowia wśród pracodawców oraz pracowników – to tylko niektóre z obszarów współpracy, które zakłada podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi a Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi.

Porozumienie zostało podpisane 13 grudnia 2021 roku, a uroczyste wręczenie porozumienia odbyło się 26 stycznia 2022 roku, w gmachu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (IMP). Ze strony IMP dokument podpisała prof. Jolanta Walusiak-Skorupa - Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, natomiast z ramienia Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi podpisy złożyły G. Barbara Skorupa - Prezes Stowarzyszenia oraz Krystyna Pawłowska - Wiceprezes Stowarzyszenia. Celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia obu Stron na rzecz wsparcia zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oraz oczekiwań starzejącej się kadry.

Porozumienie zakłada wieloletnią współpracę z zakresu działalności edukacyjno-promocyjnej  w celu wsparcia zdrowia pracowników, zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”. Obie Strony zadeklarowały szeroką współpracę m.in. w obszarze upowszechniania idei promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do pracy, w tym również w zakresie pozyskiwania odbiorców wypracowanych rozwiązań; zwiększania kompetencji pracodawców i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem w miejscu pracy; promocji działań edukacyjnych dla pracowników w zakresie kluczowych zagrożeń zdrowotnych.

W ramach wspólnych działań planowane są m.in. kampanie edukacyjne, tematyczne webinary oraz konferencje. Pierwsze wydarzenie organizowane w ramach tego porozumienia odbędzie się już pierwszej połowie 2022 roku. Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań będzie można znaleźć na stronie projektu Praca na Zdrowie - www.pracanazdrowie.pl, a także na stronach partnerów – www.imp.lodz.pl oraz www.bhp.sos.pl.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami