Treść artykułu
Webinarium

Zapraszamy profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym webinarium nt. rozwiązań w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, które odbędzie się w dniach 29 - 30  listopada 2022 r. 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

W czasie webinarium omówione zostaną zagadnienia wspierające opiekę profilaktyczną nad pracownikami; związanych z wiekiem zmian w organizmie człowieka, które mają wpływ na zdolność do pracy; dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników, w tym osób starszych; roli służby medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej, w zakresie  przepisów prawnych, wykrywania wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych z pracą lub starzeniem się organizmu, profilaktyki i prewencji chorób cywilizacyjnych (układu oddechowego, krążenia, mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń hormonalnych i przemiany materii).

Webinarium będzie miało formę prezentacji, dyskusji panelowej oraz warsztatów prowadzonych przez  ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Noferaw Łodzi. Uczestnicy po ukończonym webinarium  otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (11 punktów edukacyjnych*). Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, w tym program oraz link do rejestracji, można znaleźć na stronie projektu - pracanazdrowie.pl


Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

 

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami