Treść artykułu
Pylica

Pylica płuc należy do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych wywołanych czynnikami szkodliwymi występującymi w miejscu pracy. W 2021r. pylice płuc pod względem częstości nowo stwierdzonych chorób zawodowych uplasowały się na drugim miejscu, zaraz po chorobach zakaźnych lub pasożytniczych.

W Polsce w 2021r. liczba stwierdzonych pylic zawodowych wyniosła 368 przypadków (14,5%), z czego pylica górników kopalń węgla stanowiła 220 przypadków. Należy ona do najczęściej stwierdzanych pylic o etiologii zawodowej obok pylicy azbestowej i krzemowej. Pylice są najczęściej stwierdzaną chorobą zawodową w sektorze działalności społeczno-gospodarczej obejmującym górnictwo i wydobywanie (sekcja B), w którym w 2021r. stwierdzono 242 przypadki pylic płuc. Analiza przypadków pylic płuc w grupach wiekowych wskazuje, że wraz z wiekiem pracownika zwiększa się liczba wydanych decyzji stwierdzających chorobę zawodową pod postacią pylicy płuc.

Zapraszamy lekarzy medycyny pracy do zapoznania się z przygotowanymi przez zespół ekspertów IMP wytycznymi do profilaktyki, rozpoznawania i powrotów do pracy, dotyczącymi pylicy górników kopalń węgla. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.npz.net.pl (zobacz i pobierz bezpośrednio).

Opracowanie powstało w ramach projektu pt. „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących. Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy. Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania”. Zadanie to jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia. 

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami