Treść artykułu


Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi i Pracodawcy RP podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników.

W ramach wspólnych działań Strony zobowiązują się do wymiany doświadczeń i informacji mających na celu wsparcie zdrowia pracowników w miejscu pracy, a także promocję zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy.

- Potrzebę realizacji skutecznej profilaktyki wśród pracowników podkreśla się także w aspekcie makroekonomicznym, szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa i potrzeby utrzymywania dłuższej aktywności zawodowej. Osoby aktywne zawodowo to istotny kapitał ludzki, który ma olbrzymi udział w tworzeniu PKB i wzroście gospodarczym – mówi Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

Działania Pracodawców RP i Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, m.in. edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowaniu i upowszechnieniu instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy.

- Badania profilaktyczne, orzecznictwo do celów Kodeksu pracy i pozostałe zadania przynależne służbie medycyny pracy powinny być ukierunkowane zarówno na zawodowe czynniki ryzyka, jak i pozazawodowe aspekty zdrowia, które mogą wpływać na możliwość wykonywania pracy. Ponieważ na obligatoryjne badania lekarskie zgłaszają się osoby często niekorzystające na co dzień z opieki zdrowotnej, lekarz medycyny pracy ma unikalną możliwość wykrycia zaburzeń w stanie zdrowia pracownika na ich wczesnym etapie, dzięki czemu może zapobiegać rozwojowi powikłań – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Kluczowe jest zatem przeciwdziałanie wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i odpowiednio wczesne interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym zawodzie. Więcej informacji na temat współpracy oraz prowadzonych działań będzie można znaleźć na stronach partnerów – www.imp.lodz.pl oraz www.pracodawcyrp.pl, a także na stronie projektu Praca na Zdrowie – www.pracanazdrowie.pl.

Porozumienie zostało podpisane w ramach projektu Praca na zdrowie, którego celem jest upowszechnienie idei wspierania zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużania ich zdolności do wykonywania pracy. Zadanie to jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami