Treść artykułu
Nagroda

Z ogromną dumą i radością informujemy, że prof. dr hab. Kinga Polańska, Kierownik Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia została uhonorowana Nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wręczenie nagród odbyło się 22 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. 

To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane prof. Kindze Polańskiej za jej wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych oraz szeroką działalność na rzecz zdrowia pracowników.

Jest to dla mnie wyróżnienie, ale przede wszystkim motywacją do dalszych działań i pracy na rzecz zdrowia pracowników. Przede wszystkim interesuje mnie aspekt pracy osób w wieku starszym, w kontekście wyzwań jakie obecnie przed nimi stoją. Wynikają one przede wszystkim ze zmniejszenia sprawności fizycznej, która jest następstwem wieku. Z drugiej strony interesują mnie działania, które są możliwe do podjęcia tak, aby pracownik mógł bezpiecznie - pomimo pewnych ograniczeń związanych z obniżeniem sprawności fizycznej - kontynuować pracę jak najdłużej - podkreśla laureatka.

Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. W 2023 roku otrzymało ją 10 laureatów - prof. dr hab. Kinga Polańska, Krystyna Dębkowska, Piotr Antoni Dubrownik, Aleksandra Hadzik, Jacek Kocięcki, Bogdan Kubiak, Tomasz Pałasiński, Łukasz Pisarczyk, Urszula Rusecka, Alicja Stefaniak.

Latach ubiegłych Nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej zostali uhonorowani następujący pracownicy Instytutu:

  • prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński (2005),
  • dr Ewa Wągrowska-Koska (2011),
  • prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa (2013),
  • dr Elżbieta Korzeniowska (2014),
  • prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska (2019),
  • prof. dr hab. Beata Świątkowska (2021),
  • prof. dr hab. Joanna Jurewicz (2022).


Więcej informacji o Nagrodzie oraz laureatach można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.


fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Udostępnij:

Może Cię zainteresować

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami