Treść artykułu
Centralny Rejestr Chorób Zawodowych

Choroby zawodowe w Polsce (monografia)


Monografia „Choroby zawodowe w Polsce” jest cykliczną publikacją skierowaną do wszystkich osób zainteresowanych problematyką chorób zawodowych. Roczne opracowania stanowią jedyne pełne źródło informacji o stwierdzonych w Polsce chorobach zawodowych podsumowujące sytuację epidemiologiczną w tym zakresie. Publikacje te przygotowywane są przez Instytut Medycyny Pracy (IMP) im. prof. J. Nofera w Łodzi od 1971 r. Co roku powstaje nowy zbiór stwierdzonych w roku poprzednim chorób zawodowych – powstaje w ten sposób bank danych opisujących obecnie ponad 327 000 przypadków. W 1999 r. został on zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.

Kodeks pracy w artykule 237 § 4 nakłada na Ministerstwo Zdrowia obowiązek określenia w rozporządzeniu sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków, a także obliguje do utworzenia i prowadzenia ich rejestru. Wykonaniem powyższej delegacji są Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1367 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1379 z późn. zm.).


Powyższe akty prawne ujmują w jednolity system wszystkie zagadnienia związane z chorobami zawodowymi występującymi w Polsce, w tym także sprawę Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych (CRCZ) przez zobowiązanie IMP do jego utworzenia i prowadzenia. Od roku 2017 zadanie to finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia.


NAJNOWSZE WYDANIE

Choroby zawodowe w Polsce w 2023 roku
Choroby zawodowe w Polsce
w 2022 roku

Choroby zawodowe w Polsce
w 2021 roku

Choroby zawodowe w Polsce
w 2020 roku

Choroby zawodowe w Polsce
w 2019 roku

Choroby zawodowe w Polsce
w 2018 roku