Treść artykułu
Diagnoza problemów i potrzeb zdrowotnych firmy

Diagnoza problemów i potrzeb zdrowotnych firmy

Diagnoza oparta jest o badanie ankietowe (autorski kwestionariusz Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy) i wywiady grupowe przeprowadzone wśród pracowników, analizy desk research oraz wywiady z menedżerami. Firma otrzymuje raport wskazujący główne problemy i potrzeby zdrowotne organizacji, w tym kompleksową diagnozę subiektywnego poczucia zdrowia oraz praktyk i oczekiwań zdrowotnych personelu (do wykorzystania w ewaluacji efektów promocji zdrowia), a także rekomendacje dotyczące strategicznych kierunków działań.