Treść artykułu

Український працівник на польському ринку праці. Профілактичні огляди

Ukraiński pracownik na polskim rynku pracy. Badania profilaktyczne


Згідно з чинним законодавством Польщі, кожен працівник зобов'язаний проходити попередні, періодичні та контрольні профілактичні огляди, а роботодавець не може допустити працівника до роботи без актуальної медичної довідки про відсутність протипоказань для роботи на конкретній посаді. Цей сайт призначений для ознайомлення працівників з України з принципами профілактичного догляду за працівником, профілактики найбільш поширених захворювань цивілізації і захисних щеплень.


W myśl obowiązujących przepisów w Polsce każdy pracownik ma obowiązek poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom profilaktycznym. Pracodawca natomiast nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przygotowane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi materiały przybliżają wiedzę na temat zasad opieki profilaktycznej nad pracownikiem, profilaktyki najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych oraz szczepień ochronnych pracownikom z Ukrainy.

Анкети, що використовуються при профілактичних оглядах

Kwestionariusze wykorzystywane w badaniach profilaktycznych

Дізнатися більше/Dowiedz się więcej

Інформація про профілактику працівників

Informacje na temat opieki profilaktycznej nad pracownikiem

Дізнатися більше/Dowiedz się więcej

Інформація про щеплення працівників

Informacje na temat szczepień pracowniczych

Дізнатися більше/Dowiedz się więcej

Інформація про хвороби способу життя

Informacje na temat chorób cywilizacyjnych

Дізнатися більше/Dowiedz się więcej

Матеріали підготовлено в рамках проекту, фінансованого Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в›я (ВООЗ).
Materiał przygotowano w ramach projektu finansowanego przez World Health Organization (WHO).Podziękowania za pomoc językową w opracowaniu materiałów dla dr Roksolany Głogowskiej z Centrum Medyczne Głogowscy s.c


Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami