Treść artykułu

Szkolenie - Metody badań i oceny narażenia na czynniki pyłowe w środowisku pracy


Metody badań i oceny narażenia na czynniki pyłowe w środowisku pracy

Szkolenie w formie w wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji indywidualnych dla pracowników laboratoriów badawczych zajmujących się oceną warunków środowiska pracy.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Definicje, rodzaje i właściwości czynników pyłowych. Szkodliwe działanie pyłów.
  • Aktualnie obowiązujące wymagania prawne i normatywne dotyczące pomiarów czynników pyłowych.
  • Zasady pobierania próbek powietrza.
  • Metody oznaczania stężenia frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów na stanowiskach pracy.
  • Ocena narażenia na pyły. Przedstawianie wyników badań.
  • Weryfikacja metod oznaczania stężenia frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów.
  • Wymagania dotyczące wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej.
  • Przedyskutowanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

Prowadzący:

dr Stella Bujak-Pietrek

tel.: (42) 6314 834,  e-mail: Stella.Bujak@imp.lodz.pl

Forma:

  • szkolenie stacjonarne/online (w zależności od sytuacji epidemicznej)

Czas trwania:

  • 16 x45 min