Treść artykułu
Ekspertyzy i doradztwo w zakresie fizjologii pracy i ergonomii

Ekspertyzy i doradztwo w zakresie fizjologii pracy i ergonomii


Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia od kilkudziesięciu lat realizuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone do tej pory badania naukowe jak i naukowo-rozwojowe zapewniają wysoki poziom świadczonych usług w zakresie ergonomii i fizjologii pracy. Wykwalifikowany zespół specjalistów ugruntowuje pozycje zakładu jako lidera na rynku BHP, o czym świadczą liczne realizacje zleceń, również dla podmiotów komercyjnych.


Świadczymy usługi w zakresie:

1. ergonomicznej oceny czynności roboczych związanych z transportem ręcznym na stanowiskach pracy w kierunku ustalenia zasad profilaktyki dolegliwości ze strony układu ruchu przy użyciu metod:

  • podstawowej oceny obciążenia fizycznego:

  • - ocena obciążenia dynamicznego (ciężkości pracy, wydatku energetycznego) - wykonywana na podstawie rejestracji rytmu serca – pracownik wyposażany jest w zegarek i pasek - czujnik tętna zakładany na klatkę piersiową;

      - ocena obciążenia statycznego metodą OWAS;

      - ocena obciążenia wynikającego z monotypowości ruchów roboczych;

  • rozszerzonej oceny obciążenia fizycznego:

      - KIM/LMM – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego dla stanowisk pracy, zgodnie z kartami: LMM-HHT-E,

        LMM-ZS-E, LMM-MA-E, LMM-GK-E,  LMM-KH-E, LMM-KB-E;

      - REBA – ocena ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego dla wybranych czynności

        roboczych;

      - MAC – karta Oceny Ręcznych Prac Transportowych;

  • pomiarów dynamometrycznych (pomiarów sił niezbędnych do wykonywania czynności roboczych np. przesuwania przedmiotów po powierzchni roboczej, przemieszczania przedmiotów po rolkach itp.).

2. ergonomicznej oceny stanowisk pracy w kierunku ustalenia zasad profilaktyki zespołu cieśni w obrębie nadgarstka, opracowania charakterystyki ergonomicznej powtarzalnych czynności ręcznych wykonywanych na stanowisku przy użyciu metod:

  • RULA – ocena ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego dla wybranych czynności roboczych ze szczególnym uwzględnieniem kończyn górnych;

  • ART – ocena ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na powtarzalność ruchów;

  • JSI - ocena ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na powtarzalność ruchów,


3. ergonomicznej oceny stanowisk pracy przy monitorze ekranowym przy użyciu metod:

  • ROSA – ocena ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego dla stanowisk pracy przy monitorze ekranowym,

  • Ergonomicznych list kontrolnych, w tym na podstawie rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach z monitorami ekranowymi,


4. przygotowania zasad profilaktyki dolegliwości ze strony układu ruchu (w tym m.in. zespołu cieśni nadgarstka) oraz zestawów profilaktycznych ćwiczeń fizycznych;


5. anonimowych badań ankietowych – dolegliwości ze strony układu ruchu, wskazanie obiektywnych i subiektywnych przyczyn uciążliwości na stanowiskach pracy;


6. oceny ergonomicznego ukształtowania stanowiska pracy, urządzeń i narzędzi pracy oraz sposobów wykonywania pracy i jej organizacji;


7. przygotowywania ekspertyz, opinii i orzeczeń w zakresie fizjologii pracy i ergonomii;


8. prowadzenia działalności dydaktycznej z zakresu fizjologii pracy i ergonomii dla kadry zarządzającej, służb BHP, pracowników biurowo-administracyjnych, pracowników produkcyjnych.