Treść artykułu

Dozymetria Indywidualna i środowiskowa

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

dozymetria osób zawodowo narażonych na jonizujące promieniowanie fotonowe, w tym:

  • pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą fotometryczną zakres pomiarowy metody (0,1–1000) mSv;
  • pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,1–10000) mSv;
  • pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną (dozymetr pierścionkowy lub nadgarstkowy) zakres pomiarowy metody (0,05–5000) mSv;
  • pomiar przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,005–1000) mSv;
  • pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,02–50) mSv.


Całość badań objęta jest Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 327. KOMUNIKATY ZESPOŁU OBSŁUGI KLIENTA


Szanowny Kliencie, przypominamy o konieczności odsyłania dozymetrów w ciągu 21 dni od zakończenia okresu pomiarowego. Dozymetry nieodesłane do odczytu w ciągu 2 okresów pomiarowych będą traktowane jako dozymetry zagubione.Cennik