Treść artykułu

Projekt nr 6/15/85195/NPZ/2021/312/1188 - realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie Zadania 3: Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy, Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych oraz Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych, w ramach Celu Operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Działanie 5: Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia pracujących jako punkt wyjścia do implementacji działań profilaktycznych.

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia pracujących jako punkt wyjścia do implementacji działań profilaktycznych

Dowiedz się więcej

Materiały i wytyczne dotyczące kompleksowego modelu ochrony zdrowia pracujących opracowane w ramach projektu

Dowiedz się więcej