Treść artykułu
Badania właściwości toksycznych substancji chemicznych

Badania właściwości toksycznych substancji chemicznych

Zakład Badań Translacyjnych oferuje wykonanie badań zgodnie z zasadami i w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL)/Good Laboratory Practice (GLP). Oferta skierowana jest do instytucji wprowadzających na rynek substancje chemiczne i ich mieszaninach, produkty lecznicze, weterynaryjne produkty lecznicze, środki ochrony roślin, dodatki do żywności, dodatki do pasz, produkty kosmetyczne (tylko badania in vitro), produkty biobójcze, detergenty oraz inne chemikalia regulowane przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.


OFERTA


OCENA CYTOTOKSYCZNOŚCI 
  • Test NRU na linii komórkowej Balb/c 3T3, klon A31 (ATCC #CCL-163) wg PN-EN ISO 10993-5:2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. Aneks A


OCENA GENOTOKSYCZNOŚCI
  • Test mikrojądrowy na ludzkich limfocytach krwi obwodowej (MN) wg OECD TG 487
  • Test mutacji genu kinazy tymidynowej na komórkach ssaków (MLA) wg OECD TG 490


OCENA DZIAŁANIA DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ

wg OECD 439

  • Ocena działania drażniącego na skórę w warunkach in vitro na modelu zrekonstruowanego ludzkiego naskórka EpiDerm™  

Koszt badań kalkulowany  jest indywidualnie w zależności od rodzaju materiału badanego, ilości zleconych do badań materiałów oraz ilości zleconych badań.

Po zaakceptowaniu oferty (e-mailowo) do potencjalnego Zleceniodawcy wysyłany jest wzór umowy na badanie oraz wzór umowy poufności. W przypadku badań na zwierzętach w cenę badania wliczone jest przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania zgody Lokalnej Komisji Etycznej na przeprowadzenie badania.


Zapytania o ofertę prosimy kierować na jeden z podanych adresów: joanna.roszak@imp.lodz.pl (badania właściwości toksycznych wyrobów medycznych i substancji chemicznych);  impx@imp.lodz.pl (zapytania ogólne)