Treść artykułu
Badania molekularne

Badania molekularne

Oferujemy współpracę na zasadzie usług lub współwykonawstwa w projektach naukowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury z zakresu genetyki molekularnej oraz epigenetyki w różnych modelach badawczych (badania eksperymentalne i badania obserwacyjne). Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, firm oraz osób prywatnych. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.


Oferta obejmuje:
 • analizę ekspresji mRNA, miRNA i lncRNA w tkankach ludzkich i zwierzęcych (technika qPCR),
 • analizę polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP),
 • analizę globalnej metylacji/demetylacji DNA (markery 5-mC, 5-hmC, 5-fC),
 • analizę metylacji sekwencji powtarzalnych (Alu, LINE-1),
 • analizę metylacji genów w regionach promotorowych metodą qMSP,
 • analizę długości telomerów (TL) metodą ilościową,
 • analizę liczby kopii mitochondrialnego DNA (mtDNAcn),
 • analizę ekspresji białek metodą Western Blot,
 • izolację kwasów nukleinowych z tkanek, płynów ustrojowych i kultur komórkowych,
 • homogenizację i zabezpieczenie materiału biologicznego pod kątem analiz molekularnych,
 • elektoforezę w żelu agarozowym (standardową i szybką),
 • analizę ekspresji wybranych białek i aktywności enzymów w oparciu o technikę spektrofotometryczną i metodę ELISA,
 • analizę wariantów genetycznych związanych z ryzykiem zakażenia SARS-Cov-2 lub z ciężkim przebiegiem COVID-19. 

Zapytania o ofertę prosimy kierować na jeden z podanych adresów: ewa.jablonska@imp.lodz.pl (badania molekularne); impx@imp.lodz.pl (zapytania ogólne).