Treść artykułu

Zakres działalności

  • wsparcie organizacyjne i techniczne dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrekcji w zakresie przygotowania,opracowania dokumentacji prac badawczych finansowanych z różnych źródeł,  przygotowania wniosków aplikacyjnych, udziału w negocjacjach umów dotyczących poziomu finansowania, terminowego przygotowania raportów z zarządzania projektem oraz odpowiedzialności za terminowe przesyłanie raportów merytorycznych oraz finansowych, końcowego rozliczenia projektów, bieżącej współpracy z instytucjami zarządzającymi źródłami finansowania w porozumieniu z Działem Finansowo-księgowym;

 

  • opracowywanie: planu działalności naukowej, planu zadaniowo-finansowego zgodnie z zasadami realizacji i finansowania działalności naukowo-badawczej Instytutu; kosztorysów prac naukowo-badawczych; materiałów sprawozdawczych,analiz dotyczących działalności naukowej Instytutu;

 

  • prowadzenie: uzgodnień pod względem formalnoprawnym, finansowym i planistycznym spraw związanych z zawieraniem umów dotyczących realizacji prac badawczych i usługowych;pełnej dokumentacji związanej z tematami realizowanymi w ramach planu działalności naukowej, prac badawczo-ekspertyzowych oraz różnych form kształcenia; rozliczania czasu pracy pracowników naukowo-badawczych oraz inżynieryjno-technicznych wynikających z zadań ujętych w planie działalności naukowej oraz zleceń badawczo-ekspertyzowych;

 

  • nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i firmami o wiodącym znaczeniu w zakresie opracowania i implementacji nowych metod badawczych, innowacyjnych rozwiązań dla nauki;

 

  • prowadzenie szeroko rozumianej działalności marketingowej i promocyjnej oferty Instytutu.