Treść artykułu
Testy GHQ w wersji elektronicznej i drukowanej

Testy GHQ w wersji elektronicznej i drukowanej

Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 i GHQ-28 służą do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych. Dzięki nim możliwe jest oszacowanie zaburzeń funkcji psychicznych oraz identyfikacja osób, u których istnieje poważne  prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

W wersji GHQ-12 otrzymujemy ogólny wynik będący wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego pacjenta, natomiast przy użyciu testu GHQ-28 uzyskujemy dodatkowo ż dane o objawach somatycznych, lęku, depresji, bezsenności i zaburzeniach funkcjonowania społecznego.
Obie wersje dostępne są w dwóch wersjach: drukowanej i online.


GHQ online – instrukcja

Po zakupie online deklarowanej liczby testów GHQ otrzymają Państwo odpowiadającą im liczbę linków i haseł do formularzy. Dostęp do edytowalnego (dla badanego) i zapisanego (dla badającego) testu GHQ uzyskuje się, klikając link przenoszący do subdomeny z formularzem testów i wpisując hasło. Link oraz hasło do testu GHQ należy przesłać badanemu.

W przypadku formularza testu GHQ możliwe będzie:

  • dla badanego – jednorazowe wejście i edycja; test można edytować tylko do momentu kliknięcia przycisku „Zapisz” znajdującego się na końcu formularza;
  • dla badającego – wejście, zapis, pobranie do pdf-a i wydrukowania dowolną liczbę razy przy użyciu tego samego linku i hasła.

 

Test ma cztery bloki odpowiedzi (A, B, C, D). Czteropunktowa skala zaznaczonych odpowiedzi jest zliczana zgodnie z punktami interpretowanymi trzema metodami według:

  • punktacji Likerta,
  • zmodyfikowanej punktacji Likerta,
  • punktacji GHQ.

 

Wyniki zliczają się i wyświetlają dla każdej metody: zarówno dla każdego bloku odpowiedzi (A, B, C, D – 4 sumy), jak i łącznie (wszystkie punkty – suma) zaraz po zakończeniu wypełniania testu przez badanego. Wypełniony przez badanego test – po zakończeniu edycji – za pomocą linku, którym dysponuje badający, może być wyświetlany wielokrotnie, pobrany jako pdf i wydrukowany. W formularzu zapisywana jest data przeprowadzenia badania.

Instrukcja dla badanego:

  1. Proszę kliknąć przesłany przez badającego link i wpisać otrzymane wraz z linkiem hasło dostępu do testu GHQ.
  2. Proszę wypełnić test, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”. Test ma blokadę zakończenia dopóki wszystkie odpowiedzi nie zostaną udzielone.
  3. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” nie można edytować formularza.
  4. Proszę kliknąć przycisk „Zamknij" – wyniki zostaną zliczone i praca nad testem zostanie zakończona.
  5. Kliknięcie przycisku „Wyjdź”, który znajduje się w prawym górnym rogu formularza, spowoduje przerwanie wypełniania testu, ale pozwoli ponownie go otworzyć później. Zmiany nie zostaną zapisane.


Formularze GHQ są przechowywane i archiwizowane w postaci zanonimizowanej. Żadne dane osobowe (w tym adresy e-mail) nie są gromadzone.Zamówienia prosimy przesyłać na adres: oficyna.zamowienia@imp.lodz.pl – załączając do wiadomości wypełniony formularz (do pobrania poniżej).© David Goldberg&The Institute of Psychiatry 1981. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawami do tłumaczenia. Niniejsze tłumaczenie”General Health Questionnarie (28 item version, 12 item version) zostało opublikowane na mocy umowy z GL Assessment Ltd. Instytut Medycyny Pracy im prof. dra. med. Jerzego Nofera Łódź 2001.

Załączniki

# Plik Pobrań
1 GHQ - formularz zamówienia 374

Cennik