Treść artykułu

Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera na lata 2021 – 2025


Zgodnie z postanowieniami Statutu IMP Rada Naukowa liczy 32 członków.

Członkowie Rady Naukowej wybrani na okres 4 lat w głosowaniu tajnym, w drodze wyborów przeprowadzonych w Instytucie w dniu 28 czerwca 2021 roku:


 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – Z-ca Przewodniczącego 
 2. Dr hab. Ewa Jabłońska Prof. IMP
 3. Prof. Dr hab. Beata Janasik 
 4. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Z-ca Przewodniczącego
 5. Dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz
 6. Dr hab. Joanna Domienik-Andrzejewska Prof. IMP
 7. Dr hab. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska Prof. IMP
 8. Prof. dr hab. Kinga Polańska – Sekretarz
 9. Dr Piotr Politański
 10. Prof. dr hab. Beata Świątkowska
 11. Dr Edyta Kasperczyk


Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Zdrowia:

 1. Dr hab. med. Adam Białas Prof. UM
 2. Dr hab. med. Marek Foksiński Prof. UMK
 3. Prof. dr hab. med. Paweł Górski – Przewodniczący
 4. Dr hab. med. Lucjusz Jakubowski
 5. Prof. dr hab. Marek Janiak
 6. Prof. dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak
 7. Prof. dr hab. med. Anna Kilanowicz-Sapota 
 8. Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka
 9. Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa 
 10. Prof. dr hab. med. Irena Maniecka-Bryła
 11. Dr hab. Natalia Pawlas prof. SUM
 12. Prof. dr hab. med. Wojciech Piotrowski 
 13. Prof. dr hab. med. Marek Sosnowski
 14. Dr hab. farm. Bartosz Wielgomas
 15. Dr Bogdan Wojtyniak prof. NIZP-PZH
 16. Prof. dr. hab. med. Tomasz Zdrojewski


Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dodatkowo, niezależnie od podanej wyżej liczby, w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą:

 1. Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor Instytutu
 2. Prof. dr hab.  Joanna Jurewicz – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
 3. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska Prof. IMP – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 4. Dr inż. Konrad Sulak – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki


Komisje Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

I. Komisja ds. oceny wykonania planu naukowego

 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke - Z-ca Przewodniczącego
 2. Dr hab. Lucjusz Jakubowski - Przewodniczący
 3. Prof. dr. hab. Marek Janiak - Z-ca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 5. Dr. hab. Ewa Jabłońska Prof. IMP
 6. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 7. Prof. dr hab. Beata Świątkowska

II. Komisja ds. stopni naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu

 1. Dr hab. med. Adam Białas Prof. UM
 2. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke - Przewodniczący
 3. Dr hab. Ewa Jabłońska Prof. IMP - Z-ca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 5. Prof. dr hab. med. Anna Kilanowicz-Sapota
 6. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 7. Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
 8. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska - Z-ca Przewodniczącego

III. Komisja ds. kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych

 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
 2. Dr hab. Ewa Jabłońska Prof. IMP
 3. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz - Przewodnicząca
 4. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 5. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska - Z-ca Przewodniczącej

IV. Komisja oceniająca dorobek naukowy pracowników

 1. Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
 2. Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 3. Prof. dr hab. med. Beata Pepłońska
 4. Prof. dr hab. Kinga Polańska
 5. Prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska
Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami