Treść artykułu

2020

obraz zastępczy

Nagroda Inspiracje 2019

przyznana przez Kapitułę Nagrody Inspiracje 2019 (24.09.2020 r.).  Nagroda została przyznana w kategorii „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”... Więcej informacji

2016

obraz zastępczy

I miejsce w konkursie na najlepszy plakat

na warsztatach „Nowe trendy w toksykologii Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia (biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości)” dla pracowników IMP... Więcej informacji
obraz zastępczy

Nagroda FESTEM

(Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals) dla pracowników IMP Ewy Jabłońskiej, Edyty Reszki, Jolanty Gromadzińskiej, Edyty Wieczorek,... Więcej informacji
obraz zastępczy

Nagroda Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych

dla Neonili Szeszeni Dąbrowskiej i Beaty Świątkowskiej za monografię o szczególnym znaczeniu społecznym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Azbest w... Więcej informacji
obraz zastępczy

Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

za osiągnięcia naukowe Igo stopnia dla Kingi Polańskiej, Wojciecha Hankego, Jolanty Gromadzińskiej i Wojciecha Wąsowicza i współautorów za cykl publikacji chorób... Więcej informacji
obraz zastępczy

Wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej- Curie

dla Pawła Mamrota, Piotra Politańskiego i Magdaleny Mariańskiej za plakat Ekspozycja na pola elektromagnetyczne telefonu komórkowego podczas rozmowy w trakcie... Więcej informacji
obraz zastępczy

Wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej- Curie

dla Małgorzaty Adamowicz, Sylwii Papierz, Zbigniewa Kamińskiego i Marka Zmyślonego za plakat Dozymetria środowiskowa w ocenie indywidualnego równoważnika dawki... Więcej informacji
obraz zastępczy

Nagroda EAACI Congress 2016 w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej

w Wiedniu dla Marty Wiszniewskiej za plakat Współistnienie alergicznych objawów zapalenia spojówek u pacjentów z nieżytem nosa związanego z pracą narażonych na... Więcej informacji