Treść artykułu

Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dr med. Jerzego Nofera

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Beata Świątkowska

Członkowie:

 • dr hab. Joanna Domienik-Andrzejewska prof. IMP
 • prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
 • dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP
 • prof. dr hab. Joanna Jurewicz
 • dr med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
 • prof. dr hab. Kinga Polańska
 • prof. dr hab. Edyta Reszka


Sekretarz Komisji: Agnieszka Laskowska  


Obsługa administracyjna:

Dział Kadr i Płac
tel.: 42 6314 901
e-mail: Agnieszka.Laskowska@imp.lodz.pl


Zasady opiniowania wniosków przez Komisję

 1. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie wniosków o zatwierdzanie projektów badań naukowych, które wiążą się z ryzykiem naruszenia prywatności uczestników, w tym projektów badań naukowych obserwacyjnych, ankietowych i innych z udziałem człowieka z wykorzystaniem danych osobowych.
 2. Komisja, opiniując wniosek, ocenia przewidziane we wniosku badania pod kątem przestrzegania zasad etyki badań naukowych oraz ochrony praw uczestników badania. Komisja może także zająć stanowisko w kwestii zasadności przeprowadzenia przewidzianych we wniosku badań, a także ich wykonalności naukowej.
 3. Komisja opiniuje projekty badań naukowych z udziałem człowieka, które nie podlegają ocenie Komisji Bioetycznej działającej w Instytucie.

 

Osoba lub inny podmiot zamierzający przeprowadzić badania naukowe, które wiążą się z ryzykiem naruszenia prywatności uczestników, w tym projektów badań naukowych obserwacyjnych, ankietowych i innych z udziałem człowieka z wykorzystaniem danych osobowych składa do Komisji wniosek, który powinien zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy zamierzającego przeprowadzić badania naukowe.
 2. Podstawowe informacje o projekcie: tytuł projektu, instytucja prowadząca projekt, czas planowany w projekcie badań, osoby zaangażowane w projekt badawczy.
 3. Opis projektu: uzasadnienie celowości realizacji badania, przebieg i metodologia badania, charakterystyka i dobór próby, korzyści badania, ryzyka i uciążliwości związane z udziałem w badaniu.
 4. Inne etyczne aspekty badania: przetwarzanie i ochrona danych, inne etyczne istotne aspekty badania.


Do wniosku należy dołączyć, jeżeli dotyczy:

 1. Wzór formularza zgody na udział w badaniu.
 2. Wzór informacji o projekcie dla uczestników badania.
 3. Formularz zgody na przetwarzanie danych (wraz z klauzulą informacyjną).

 

Dokumenty do pobrania:

Udostępnij:

Dołącz do naszej listy mailingowej

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami