Treść artykułu
Biuro Nauki i Szkoleń

O jednostce

Do zadań biura należy gromadzenie, przetwarzanie i analiza dorobku naukowego pracowników oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Biblioteka naukowa, będąca w Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, udostępnia pracownikom Instytutu specjalistyczne piśmiennictwo medyczne oraz zapewnia dostęp do światowych zasobów informacji tematycznie związanych z medycyną i higieną pracy, toksykologią, środowiskowymi zagrożeniami zdrowia, szacowaniem ryzyka zdrowotnego, epidemiologią, fizjologią i psychologią pracy oraz zdrowiem publicznym. Współtworzymy Polską Platformę Medyczną, jesteśmy członkiem Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej.


Biuro Nauki i Szkoleń jest jednostką odpowiedzialną za kompleksową obsługę szkoleń organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy. Do zadań biura należy przygotowywanie ofert, procedowanie umów, sporządzanie raportów i sprawozdań, współpraca z jednostkami zlecającymi, rekrutacja i obsługa uczestników szkoleń, a także wsparcie wykładowców.

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą szkoleniową.