Treść artykułu
Badanie metodą Holtera

Badanie metodą Holtera

Informujemy, że w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi istnieje możliwość wykonania badań z zakresu kardiologii: 24-godzinnego EKG metodą Holtera oraz całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego.


24-GODZINNE MONITOROWANIE EKG METODĄ HOLTERA - HOLTER EKG

Holter EKG pozwala monitorować i rejestrować czynność serca w warunkach codziennej aktywności. To nieinwazyjne badanie umożliwia wykrycie zaburzeń rytmu serca, których nie ujawnia klasyczne EKG.


Jakie są wskazania do przeprowadzenia badania metodą Holtera?

Do głównych wskazań przeprowadzenia badania zalicza się:

 • omdlenia, zasłabnięcia, napady duszności, zawroty głowy;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • zaburzenia przewodzenia;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • ból w klatce piersiowej u pacjenta z przeciwwskazaniami do wykonania próby wysiłkowej;
 • ocena sprawności wszczepionego rozrusznika serca.


Jak przygotować się do badania holterem?

Holter EKG nie wymaga dodatkowych badań ani specjalnego przygotowania, ale przed wizytą warto zrezygnować ze stosowania w miejscach przyklejania elektrod kosmetyków i innych środków zawierających alkohol, a w przypadku bujnego owłosienia - ogolić klatkę piersiową.


Czy są przeciwwskazania do wykonania badania?

Badanie metodą Holtera jest całkowicie bezpieczne - nie ma żadnych przeciwwskazań.


Jak przebiega badanie holterem?

Na klatkę piersiową pacjenta naklejane są elektrody połączone z rejestratorem pracy serca. Aparatu nie wolno narażać na kontakt z wodą i wilgocią. Badanie trwa tyle, ile zaleci lekarz: najczęściej 24 godz., ale może również trwać dwie - trzy doby. Podczas badania pacjent zobowiązany jest notować wykonywane czynności oraz sytuacje mogące mieć wpływ na pracę serca (np. zwiększony wysiłek fizyczny, nasilenie emocji, przyjmowanie leków).


CAŁODOBOWA REJESTRACJA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO ZWANA POPULARNIE "HOLTEREM CIŚNIENIOWYM"

Holter ciśnieniowy rejestruje ciśnienie tętnicze całodobowo dzięki automatycznym, wielokrotnym pomiarom (zwykle co 15-30 min. podczas aktywności oraz 30-60 min. w czasie snu). Pomiary poza gabinetem lekarskim, podczas codziennej aktywności, pozwalają na bardziej wiarygodną ocenę ciśnienia tętniczego.


Jakie są wskazania do przeprowadzenia badania?

Do głównych wskazań przeprowadzenia badania zalicza się:

 • znaczne różnice ciśnienia tętniczego w pomiarach gabinetowych (>20 mm Hg) lub różnice między pomiarami domowymi a gabinetowymi;
 • wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o niskim ryzyku sercowo-naczyniowym;
 • nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie;
 • podejrzenie hipotonii (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utraty przytomności) lub dysfunkcji układu autonomicznego;
 • nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży;
 • nadciśnienie tętnicze u pacjentów z jaskrą;
 • ocena wartości ciśnienia tętniczego w nocy i jego obniżeniu u chorych z obturacyjnym bezdechem sennym, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek oraz po przeszczepieniu narządów unaczynionych.


Jak przygotować się do badania holterem ciśnieniowym i jakie są zalecenia w trakcie pomiarów?

Aparat jest programowany i zakładany na ramię pacjenta w gabinecie lekarskim - zaleca się ubranie z krótkim rękawem, aby mankiet urządzenia miał bezpośredni kontakt ze skórą. Warstwa wierzchnia odzieży powinna być luźna, aby nie zaburzać pracy urządzenia. Podczas badania pacjent powinien prowadzić zwykły tryb życia - aparatu nie wolno jednak narażać na kontakt z wilgocią. W trakcie pomiaru ciśnienia ręka musi być wyprostowana. W prowadzonym przez pacjenta dzienniczku należy uwzględnić opis czynności w czasie badania oraz rzeczywistych godzin aktywności i spoczynku.

Wyniki badań

Wyniki badań wraz z opisem przygotowanym przez lekarza kardiologa będą dostępne najpóźniej siódmego dnia po uzyskaniu pełnego zapisu pracy serca.Cennik