Treść artykułu

O jednostce

Zakres działalności 

  • monitoring biologiczny oraz ocena narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne,
  • identyfikacja szkodliwych dla zdrowia substancji w procesach technologicznych i wyrobach przemysłu chemicznego,
  • opracowywanie metod oceny narażenia na czynniki toksyczne i pyły w środowisku pracy, naturalnym i bytowania człowieka,
  • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla chemicznych zanieczyszczeń powietrza
  • analiza ilościowa i jakościowa ksenobiotyków oraz ich metabolitów w różnych matrycach biologicznych,
  • analizy i poszukiwania nowych markerów stresu oksydacyjnego oraz biomarkerów narażenia na substancje toksyczne.