Treść artykułu
Zakład Badań Translacyjnych

O jednostce

Zakres działalności 

Działalność Zakładu koncentruje się na badaniach z zakresu biologii i toksykologii molekularnej, genetyki oraz epigenetyki, w celu wprowadzenia uzyskanych wyników badań w postaci nowych narzędzi diagnostycznych oraz terapii, do praktyki klinicznej. W tym zakresie głównym obszarem zainteresowań naszego zespołu są choroby cywilizacyjne, w tym choroby nowotworowe (m.in. rak pęcherza moczowego i rak piersi). Działania naukowe i badawczo-rozwojowe zespołu w obszarze badań podstawowych, ukierunkowane są również na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań prewencyjnych dla zdrowia publicznego w zmieniającym się społeczeństwie (narażenie środowiskowe, styl życia, nowe formy zatrudnienia, starzenie itd.), szczególnie w aspekcie zdrowia środowiskowego. Interdyscyplinarne badania translacyjne realizowane przez zespół, wykorzystują różnorodne modele badawcze: badania in vitro, badania z zakresu epidemiologii molekularnej, badania in vivo itd.

Nasze mocne strony:

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz ekspercką wiedzę w zakresie efektywnego projektowania, realizacji, raportowania oraz kontroli jakości badań translacyjnych oraz przedklinicznych.
  • Realizujemy działania naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie badań podstawowych z wykorzystaniem modeli badawczych od komórki do próbek klinicznych, w zakresie aplikacji uzyskanych danych i wyników danych do ich translacji, umożliwiając wdrożenie innowacyjnych terapii diagnostycznych i leczniczych w dalszych fazach badań klinicznych, a także modeli prewencyjnych.
  • Zapewniamy najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą do wykonania badań translacyjnych.

Aktualności z jednostki