Treść artykułu

Zagadnienia związane ze świadczeniem usług w branży beauty (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu)

Termin:
  • od 05.06.2024 do 05.06.2024
Formuła: szkolenie online
Cena:
  • szkolenie bezpłatne

Bezpłatne szkolenie dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych realizowane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego.


Zakres tematyczny szkolenia:   

1. sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich;
2. zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji;
3. sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacja pomieszczeń i urządzeń;
4. narażenie zawodowe pracowników salonów kosmetycznych na wybrane czynniki chemiczne: rozpuszczalniki organiczne, akrylany i metakrylany, formaldehyd, środki konserwujące, składniki kompozycji zapachowych, pyły i inne substancje;
5. skutki zdrowotne narażenia zawodowego pracowników salonów kosmetycznych (działanie drażniące i uczulające, działanie szkodliwe na rozrodczość oraz inne skutki dla zdrowia);
6. zalecenia higieniczne, w tym stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Dostępne terminy:

23 maja 2024         (GODZ. 8.30-15.15)  Brak wolnych miejsc na szkolenie
5 czerwca 2024     (GODZ. 8.30-15.15)   ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Szkolenie składa się z 8 godzin dydaktycznych (8x45 minut) oraz konsultacji eksperckich (możliwość zadania pytań ekspertom IMP drogą mailową przez 3 dni robocze po zakończeniu szkolenia).

UWAGA: obowiązuje limit zgłoszeń (500 miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Masz pytania dotyczące tego szkolenia – skontaktuj się z nami:
tel.: (42) 6314 680; e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl

Załączniki