Treść artykułu

O jednostce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pracodawca nie ma obowiązku wykonywania pomiarów środowiska pracy w kierunku obecności czynników biologicznych, ale jest zobligowany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki. Ocenę ryzyka można przeprowadzić wyłącznie na podstawie danych literaturowych. Jednak istnieją sytuacje, kiedy do sporządzenia prawidłowej i rzetelnej oceny ryzyka zawodowego konieczne jest przeprowadzanie tego typu pomiarów.