Treść artykułu

Działalność naukowo-rozwojowa

W ramach rozwoju naukowego, Laboratorium realizuje projekty, mające na celu wprowadzanie na rynek Polski, jak i międzynarodowy, nowoczesnych materiałów medycznych. Najważniejszym aspektem badań wykonywanych w ramach projektów i grantów jest ocena biokompatybilności, biozgodności, stabilności długoczasowej, jak również brak działania toksycznego i hemolitycznego.

Zwierzęta laboratoryjne:

Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP, W oparciu o Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, jest zamieszczone w wykazach:

  • dostawców zwierząt doświadczalnych (pozycja 02)
  • jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych (pozycja 047)
  • jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (pozycja 0072)

Materiał genetyczny w hodowli własnej IMP, jest od ponad 50 lat monitorowany, dla poszczególnych szczepów i stad, dostępnych w sprzedaży:

  • myszy (Mus musculus) szczepu wsobnego: BALB/cJ/Han/IMP; C57Bl/6J/Han/IMP;
  • myszy (Mus musculus) stada niekrewniaczego: Imp:Balb/c,
  • szczur (Rattus norvegicus), stado nie krewniacze: Imp:WIST,
  • szczur (Rattus norvegicus), model specjalny: Imp: EPI F; IMP/EPIL,
  • kawia domowa (Cavia porcellus) stado nie krewniacze: Imp:D-H,
  • królik europejski (Oryctolagus cuniculus) biało-nowozelandzki Imp:BN,

Szczepy wsobne (inbred), stada niekrewniacze (outbred) i specjalne modele doświadczalne (model padaczki szczurów i model mysiej astmy) zwierząt laboratoryjnych, utrzymywane są w  warunkach wysokiego standardu higienicznego. Nasze zwierzęta są idealne dla większości badań biomedycznych, a w szczególności długotrwałych badań toksykologicznych i farmakologicznych.

Zapytania ofertowe dotyczące zwierząt laboratoryjnych prosimy kierować na adres e-mail: joanna.szulc@imp.lodz.pl