Treść artykułu
Badania biegłości w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy (zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011) w 2022 roku

Badania biegłości w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy (zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011) w 2022 roku


Do kogo skierowane jest badanie biegłości?

Badania biegłości w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy skierowane są do laboratoriów badawczych, organizacji lub osób wykonujących pomiary pola elektromagnetycznych w środowisku pracy.


Jaki jest zakres badań biegłości?

Badania biegłości zgodnie z wymaganiami rekomendowanej metody uproszczonej opisanej w : J. Karpowicz i wsp. „Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe ”Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, 4(90), 151–180.

Do zadań uczestnika badania biegłości należy:

  • określenie wielkości maksymalnych natężenia pola elektromagnetycznego przy powierzchniach dostępu;
  • wyznaczenie zasięgów stref ochronnych w przestrzeni pracy;
  • wyznaczenie narażenia pracownika pracującego w przestrzeni obsługi;
  • dodatkowo pomiar największej wartości natężenia pola elektromagnetycznego przy powierzchni dostępu do urządzenia w warunkach pracy źródła określonych przez koordynatora badania biegłości;
  • przekazanie koordynatorowi sprawozdania z pomiarów wykonanych w ramach danej rundy badania biegłości.


W badaniu biegłości mogą wziąć udział uczestnicy reprezentowani przez zespoły liczące od 1 do 3 osób. Na wykonanie pomiarów przez każdego uczestnika przewidziano min. 60 minut.


Gdzie i kiedy odbędą się badania biegłości?

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Świętej Teresy 8, sala nr 139, czerwiec-lipiec, godz. do wyboru: 9-12 lub 12-15


Jak się zapisać na badania biegłości?

Formularze rejestracyjne należy przesyłać na adres: magda.marianska@imp.lodz.pl, równocześnie prosimy o wybranie dogodnego dla uczestnika terminu oraz przedział czasowy (zobacz kalendarz). Prosimy o wybór tylko jednego terminu.


Jaki jest koszt udziału w badaniach biegłości?

500 PLN +vat za zespół (1-3 osoby)

Załączniki

# Plik Pobrań
1 Program 24
2 Formularz rejestracyjny 17